Ranisan i Ranitidin se povlače iz prodaje

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala je saglasnost o dobrovoljnom povlačenju iz prometa u Republici Srbiji serija lekova koje sadrže aktivnu supstancu ranitidin, proizvođača Union Quimico Farmaceutica, S.A. (Uquifa S.A.) – Spain, kao i Saraca Laboratories Ltd. Povlače se serije leka Ranitidin Alkaloid®, film tablete, 15 x 150mg, nosioca dozvole ALKALOID D.O.O. BEOGRAD.