Zakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo je obavezno

U skladu sa Zakonom o metrologiji (” Službeni glasnik RS”15/16) i  Pravilnicima o overavanju mernih uređaja (“Službeni glasnik RS“ 88/19, “Službeni glasnik RS“ 92/20  i  “Službeni glasnik RS 93/20“), zakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo obavezno. Tim zakonom obuhvaćena su merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava: merni uređaji kod mehaničkih ventilatora ili respiratora, merni uređaji kod […]