Day: September 22, 2020

Zakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo je obaveznoZakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo je obavezno

323 Pregleda straniceU skladu sa Zakonom o metrologiji (” Službeni glasnik RS”15/16) i  Pravilnicima o overavanju mernih uređaja (“Službeni glasnik RS“ 88/19, “Službeni glasnik RS“ 92/20  i  “Službeni glasnik RS 93/20“), zakonsko overavanje merila koja