Dr Ivica Đurić

author
0 minutes, 28 seconds Read

Dr Ivica Đurić je specijalista interne medicine i supspecijalista kardiologije iz Beograda sa velikim radnim iskustvom. Osnovne studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije. Radio je kao lekar Generalštabne ambulante u Beogradu. Bio je komandir sanitetskog odeljenja Garde. Dobio je spomen medalju za učešće u multinacionalnim operacijama, kao i medalju UN usavršavanja. Član je Udruženja kardiologa Srbije, Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije. Kod njega se može zakazati opšti internistički pregled i kardiološki pregled.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *