author

Prim. dr. sc. med. Vera Cvijanović

Dr Vera Cvijanović je specijalista neurologije. Načelnik je Kliničkog odeljenja za neurologiju u KBC Zvezdara. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih udruženja. Održala je veliki broj predavanja na kongresima širom zemlje. Bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Prim. dr. sc. med. Vladan Vukomanović

Dr Vladan Vukomanović je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je završio i specijalizaciju i subspecijalizaciju. Autor i koautor je brojih publikovanih naučnih radova iz oblasti kardiologije. Član je mnogih udruženja. Aktivno se usavršava na domaćim i stranim kongresima, na kojima je često predavač i izlagač. […]

Dr med. Tatjana Milošević

Dr Tatjana Milošević je specijalista pulmologije. Osnovne studije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a na istom fakultetu završila je i specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz pulmologije. Radi u KBC dr Dragiša Mišović na mestu načelnika odelenja pulmologije. U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati pulmološki pregled kod doktorke Tatjane.

Dr Jovana Popović

Dr Jovana Popović je specijalista pedijatrije. Rođena je u Beogradu gde je završila osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Od 2019. godine radi kao član tima iz oblasti pedijatarije u Poliklinici Vaša kuća zdravlja i bavi se praćenjem rasta i razvoja dece, vakcinacijom prema važećem kalendaru, ultrazvučnim snimanjem kukova u prvoj godini života, sistematskim pregledima dece u […]

Dr med. Dragana Jovanović

Dr Dragana Jovanović je specijalista interne medicine i subspecijalista alergologije i kliničke imunologije. Od 2009. godine radi na Klinici za alergiju i kliničku imunologiju KCS u Beogradu. Bavi se polikliničim ambulantnim radom i konsultant je za alergijske i imunološke bolesti u KCS. Šef je odseka za alergije i imunodeficijencije u alergološko–imunološkoj laboratoriji i glavne odgovornosti […]

Dr Miroslava Pajić

Dr Miroslava Pajić je rođena u 1970. godine. Završila je Mediciniski fakultet u Beogradu. U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati ginekološki pregled kod dr Miroslave. Bavi se sledećim intervencijama: ginekološki i opstetrički ultrazvuk, kolposkopija i Papanikolau test, ginekološki pregledi, biopsije i loop ekcizije uz kiretman grlića materice, plasiranje spirala, SIS, spaljivanje kondiloma i konsultacije.

Docent dr. sci Tamara D. Klikovac

Docent dr. sci Tamara D. Klikovac je klinički psiholog, sistemski porodični psihoterapeut. Od 2008. godine radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenje za psihologiju. Prethodno šesnaestogodišnje radno iskustvo stekla je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, primarno na odeljenju Pedijatrijske onkologije ali i sa odraslim onkološkim pacijentima i njihovim porodicama. Saradnik je Belhospisa, […]

Dr med. Milan Luković

Dr med. Milan Luković je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije na Vojnomedicinskoj akademiji 2000. godine. U Poliklinici Vaša kuća zdravlja oblasti rada su mu: davanje inekcija u velike zglobove (intraartikularna viskosuplementacija, „blokade“), skidanje tumorskih promena na koži i potkožju (mladeži, higromi, fibromi, ateromi, lipomi), te […]

Prim. dr. med. Miroslav Ž. Dinić

Prim. dr. med. Miroslav Ž. Dinić je specijalista za kožne i polne bolesti je rodjen 1970. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1997. godine a zvanje Primarijusa stekao 2014 godine. Trenutno zaposlen na VMA kao Načelnik Odeljenja Klinike za kožne i polne bolesti. Član je brojnih domaćih i inostranih udruženja. Posebno zainteresovan za […]

Prim dr. med. Velibor Milanović

Prim dr. med. Velibor Milanović je specijalista pedijatrije, subspecijalista pulmologije. Rođen je u Novom Pazaru 1967. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine. Zvanje Primarijusa stekao je 2009. godine. Zaposlen je u Bolnici za dečje plućne bolesti pri KBC-u “Dr Dragiša Mišović” trenutno kao načelnik Odeljenja dečje pulmologije I. Autor je i […]