Author: Admin

Zakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo je obaveznoZakonsko overavanje merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja postalo je obavezno

457 Pregleda straniceU skladu sa Zakonom o metrologiji (” Službeni glasnik RS”15/16) i  Pravilnicima o overavanju mernih uređaja (“Službeni glasnik RS“ 88/19, “Službeni glasnik RS“ 92/20  i  “Službeni glasnik RS 93/20“), zakonsko overavanje merila koja