Mediko

Lekari · May 23, 2023

Prof. dr Srđan Popović

Doc. dr Rajica Stošović – alergolog

Doc. dr Rajica Stošović je specijalista interne medicine, subspecijalista alergolog i klinički imunolog.

Prof. dr Srđan Popović je medicinski stručnjak sa impresivnim obrazovnim i istraživačkim dostignućima. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine, gde je bio stipendista Srpske akademije nauka i umetnosti. Tokom studija, postigao je izuzetno visoku prosečnu ocenu od 9,82.

Nastavljajući svoje obrazovanje, 1995. godine stekao je magisterijum iz oblasti imunonefrologije. Nakon toga, 1996. godine, specijalizovao se iz interne medicine. Svoju doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena efikasnosti konvencionalne alergen specifične imunoterapije u lečenju alergijske bronhijalne astme” uspešno je odbranio 1997. godine.

Kao posvećeni istraživač, Prof. dr Srđan Popović je 2005. godine stekao subspecijalizaciju iz alergologije i kliničke imunologije. Njegovo znanje i stručnost prepoznati su kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Ovi impresivni podaci ukazuju na njegovu posvećenost medicinskom usavršavanju i istraživanju u oblasti interne medicine, alergologije i imunologije. Prof. dr Srđan Popović je tako postao autoritet u svom polju i doprineo brojnim naučnim kongresima i publikacijama.

Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije i Evropske akademije za alergologiju i kliničku Imunologiju.