Doctor category: Alergolog

Dr Andrija RudićDr Andrija Rudić

Dr Andrija Rudić lekar specijalista pedijatrije od 1984. godine ipit iz pulomologije položio 1988. godine. Preko trideset godina radnog iskustav u pedijatrijskim bolnicama, deset godina šef otseka intenzivne nege i

Dr Mirjana BogićDr Mirjana Bogić

Preglede pacijenata sa bilo kojom  vrstom alergije: alergijska  kijavica, astma, koprivnjača, alergija na hranu, alergija na lekove kao i  pacijenata koji imaju vaskulitis, lupus, Wegener- ovu granulomatozu. Diplomirala na Medicinskom