Doctor category: Dečiji fizijatar

Dr Aleksandra MirkovDr Aleksandra Mirkov

Prof. dr Aleksandra Mirkov, fizijatar subspecijalista dečije fizijatrije Dr Aleksandra radi u poliklinici Velisavljev u Novom Sadu. Poliklinika Velisavljev Jovana Boškovića 6, Novi Sad tel: 021 457 417, 021 557