Doctor category: Dečiji hirurg

dr Vladimir Kojović

Dr Vladimir KojovićDr Vladimir Kojović

Radi u Institutu za majku i dete i Alexander Clinic u Beogradu. Subspecijalizacija urologije na Institutu za urologiju KCS, usko područje urogenitalne rekonstruktivne hirurgije. Specijalnosti su mu: dečija hirurgija, urologija, urogenitalna rekonstruktivna

Dr Dušanka DobanovačkiDr Dušanka Dobanovački

Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1974. godine i tu odbranila magistarsku tezu pod naslovom Karekteristuike i značaj paratestikularnih anomalija u razvojnom dobu, i doktorsku disertaciju Korelacija operativnog i neoperativnog lečenja varikocele