Doctor category: Dermatovenerolog

Dr Dejan TerzićDr Dejan Terzić

Specijalista dermatovenerologije. Radio je kao direktor medicinskog programa VITA- ZEPTER international, kao konsulltant u Epilion dematološkom laser centru Beograd, u Dr Terzić dermatovenerološkoj ordinaciji, u Crystal Derma pharmaceutical cosmetics Beograd

Dr Snežana RadanovićDr Snežana Radanović

Specijalista dermatovenerologije. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završila je 1991. godine. Specijalistički ispit iz dermatovenerologije završila je u Beogradu 1998. godine. Bila je na edukaciji iz dermatoskopije, kriohirurgije, hemijskog pilinga,

Doc. dr Zorica SlavnićDoc. dr Zorica Slavnić

Dermatovenerolog. Fakultet, postdiplomske studije,doktorske studije i specijalizaciju je završila u Beogradu.  Usavršavala se u Beču. Tokom svoje profesionalne karijere aktivno i uspešno je učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima,

Dr Dubravka Đerić​Dr Dubravka Đerić​

Osnovne studije i specijalizaciju iz dermatolovenerologije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Više od 20 godina je radila na opštoj dermatologiji i na odeljenju za estetsku deramtologiju. Osnivač

Dr Danica TiodorovićDr Danica Tiodorović

Specijalista dermatovenerologije. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu gde je završila i specijalizaciju. Magistarsku tezu iz oblasti dermoskopije: „Procena pouzdanosti dermoskopije kao pomoćne dijagnostičke metode pri kliničkom pregledu tumora

Dr Lidija Cvetković JordanovDr Lidija Cvetković Jordanov

Specijalista dermatovenerologije. Završila je Medicinski fakultet u Beogradu 2005. godine. Započela je postdiplomske studije, specijalitsa dermatovenerologije, Medicinski fakultet, Vojnomedicinska akademija, Beograd, 2013. godine. Opšta bolnica Atlas Osmana Đikića 3, Beograd tel:

Prim. dr sci.med Ivana DunićPrim. dr sci.med Ivana Dunić

Specijalista dermatovenerologije-subspecijalista angiologije. Uža profesionalna orijentacija Dr Ivane su periferna vaskularna bolest, flebologija, limfologija, rane, kožne promene HIV/AIDSa. Opšta bolnica Atlas Osmana Đikića 3, Beograd tel: 011 785 88 88

Prim dr Kistina KostićPrim dr Kistina Kostić

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1997.godine. Položila je specijalistički ispit iz dermatovenerologije u VMA sa odličnim uspehom. Od 2004. godine i dalje zaposlena na mestu lekara specijaliste dermatovenerologije

Dr Miroslav Ž. DinićDr Miroslav Ž. Dinić

Prim. dr med. Miroslav Ž. Dinić, dermatovenerolog. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije završio na VMA. Odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Radio kao

Dr Radica IvanovićDr Radica Ivanović

Dr Radica Ivanović spec. dermatovenerolog. 1990. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu. 1996. godine specijalizirala dermatovenerologiju na VMA u Beogradu i stekla zvanje specijaliste dermatovenerologije. Stalnim usavršavanjem i

Dr Sonja PrćićDr Sonja Prćić

Prof. Dr Sonja Prćić, dermatovenerolog. Dr Sonja radi u poliklinici Velisavljev u Novom Sadu. Poliklinika Velisavljev Jovana Boškovića 6, Novi Sad tel: 021 457 417, 021 557 120 velisavljev.dr@gmail.com

Dr Mirjana NedićDr Mirjana Nedić

Godine 1973. završava Gimnaziju Jovan Jovanovic Zmaj, dok je Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1980.Iste godine zapošljava se u Domu zdravlja Ruma, gde je najpre radila kao lekar opšte