Doctor category: Epidemiolog

Dr Stevan BaljosevićDr Stevan Baljosević

Epidemiolog. Bio je upravnik Infektivne klinike Kliničkog centra Priština do 1999. godine. Radio je kao profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini. Redovni je član Akademije medicinskih nauka u Beogradu.

Dr sci med Vesna MioljevićDr sci med Vesna Mioljević

Specijalista epidemiologije. Dr Vesna je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i specijalizaciju iz epidemiologije 2001. godine. Zvanje primarijusa je stekla 2010. godine, a doktorsku disertaciju je odbranila 2014. godine. Uža