Doctor category: Hirurg

Dr Velimir MarkovićDr Velimir Marković

Specijalista opšte hirurgije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu uBeogradu 1985. godine. Odbranio je magistarsku tezu “Konstrukcija i funkcionalni rezultat ilealnog rezervoara u lečenju ulceroznog kolitisa“ i doktorsku disertaciju na temu

Dr Dejan RadojevićDr Dejan Radojević

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je specijalizirao Opštu hirurgiju i završio subspecijalizaciju iz Endokrine hirurgije. Radio je u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć i Institutu za

Dr Marko KalezićDr Marko Kalezić

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2005. godine, a 2010. godine na istom fakultetu postaje akademski specijalista za digestivni sistem, opšta hirurgija – koloproktologija. U Univerzitetskoj bolnici u Pizi

Dr Zagor ZagoracDr Zagor Zagorac

Specijalista opšte hirurgije, specijalista za digestivni sistem. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2001. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije je završio na istom fakultetu 2007. godine. Akademski specijalista za digestivni

Dr Milan MijovićDr Milan Mijović

Specijalista grudne hirurgije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1987. godine. Specijalističke studije iz oblasti grudne hirurgije završio je 1997. godine. Bio je na užem usavršavanju iz oblasti grudne

Prof. dr Dragan MandarićProf. dr Dragan Mandarić

Specijalista grudne hirurgije. Osnovne studije, specijalizaciju i doktorske studije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dugogodišnje radno iskustvo je stekao radom u državnim i privatnim ustanovama. Obavlja veliki broj