Doctor category: Hirurg

Dr Srđan BabićDr Srđan Babić

Vaskularni hirurg, asistent na katedri Hirurgija sa anestezijom na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Oblasti: Vaskularna hirurgija, Endovaskularna hirurgija, Cerebralna Revaskularizacija, Recenzija, hirurgija, opšta hirurgija, venska insuficijencija, venske tromboembolije. Doktorirao