Doctor category: Imunolog

Dr Srđa JankovićDr Srđa Janković

Imunolog. Završio je Medicinski fakulteta Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Godine 2009. je odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Sistemska zapaljenjska reakcija izazvana akutnom intoksikacijom kadmijumom kod pacova sojeva Dark Agouti