Doctor category: Infektolog

Doc. dr Ivana MiloševićDoc. dr Ivana Milošević

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistritala i doktorirala, završila specijalizaciju iz infektologije i supspecijalizaciju iz gastroenterohepatologije. Zamenik je direktora Klinike za infektivne i

Dr Siniša SevićDr Siniša Sević

Diplomirao je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Nakon sticanja diplome ostao je na fakultetu, kao asistent. Posle odbranjene doktorske disertacije stekao je zvanje docenta. Od 2012. godine