Doctor category: Internist

Dr Bojan JašovićDr Bojan Jašović

Specijalista interne medicine-subspecijalista kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završio je i specijalizaciju. Aktivan je učesnik kongresa kako domaćih tako i međunarodnih. U KBC Zvezdara

Dr Dragan KalemDr Dragan Kalem

Specijalista interne medicine – gastroenterohepatolog. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je završio i specijalizaciju iz gastroenterologije. Bavi se lečenjem različitih bolesti digestivnog sistema i dijagnostikama. Radi u

Dr Srđan MarkovićDr Srđan Marković

Specijalista interne medicine i gastroenterolog. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2007. godine. Doktorske studije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2013. godine. Od 2015. godine radi kao klinički

Vukomanovic Dedinje

Dr Vladan VukomanovićDr Vladan Vukomanović

Specijalista interne medicine-subspecijalista kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je završio i specijalizaciju. Usavršavao se na domaćim i stranim kongresima. U KBC “Dr Dragiša Mišović” radi na

Prof. dr Nada KostićProf. dr Nada Kostić

Specijalista interne medicine – subspecijalista endokrinologije. Medicinski fakultet i tri godine Filozofskog fakulteta, odsek Kliničke psihologije, završila je u Beogradu. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1990. godine na

Dr Miodrag TrajkovićDr Miodrag Trajković

Specijalista interne medicine – subspecijalista gerantologije. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1987. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998. godine. Subspecijalizaciju iz gerantologije

Dr Milton PešutDr Milton Pešut

Dr Milton Pešut, Specijalista interne medicine-subspecijalista hematologije. Medicinski fakultet je završio u Beogradu 1997. godine. Specijalizaciju iz interne medicine je završio 2003. godine. Subspecijalistički ispit iz hematologije je položio 2009.