Doctor category: Kardiohirurg

Prof. dr. Miljko RistićProf. dr. Miljko Ristić

Kardiohirurg. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1972. godine, a specijalističke studije iz opšte hirurgije 1979. Doktorirao je 1986. godine. Subspecijalističke studije iz vaskularne hirurgije je završio 2002. godine,