Doctor category: Kragujevac

internista Kragujevac

Dr Katarina AšaninDr Katarina Ašanin

Dr Katarina Ašanin, specijalista interne medicine. Radi u Kliničkom centru Kragujevac, na Centru za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Ulica Zmaj Jovina, broj 30, Kragujevac.  786 pregleda stranice

Dr Radica IvanovićDr Radica Ivanović

Dr Radica Ivanović spec. dermatovenerolog. 1990. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu. 1996. godine specijalizirala dermatovenerologiju na VMA u Beogradu i stekla zvanje specijaliste dermatovenerologije. Stalnim usavršavanjem i

Ivana JovanovićIvana Jovanović

Ivana Nedeljković, psiholog specijalizovan za rad sa decom, saradnik je u kabinetu Logopraxis, u kojem obavlja psihološka testiranja i dijagnostiku, kao i psihološka savetovanja. Bogato kliničko iskustvo u radu sa

Jasmina MalovićJasmina Malović

Jasmina Malović, master dipl. defektolog-logoped, osnivač je i vlasnik logopedskog kabineta LOGOPRAXIS i u njemu obavlja veliki spektar logopedskih usluga. Kao jedan od najtalentovanijih logopeda mlađe generacije u Srbiji, Jasmina Malović, radno

Dr Sandra ŽivanovićDr Sandra Živanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Postdiplomske subspecijalističke studije iz oblasti reumatologije je završila sa odličnom ocenom 2006. godine. Po završenoj subspecijalizaciji radila kao reumatolog u specijalističko

Dr Predrag DjurdjevićDr Predrag Djurdjević

Medicinski fakultet u Kragujevcu upisao je 1990.godine i na istom diplomirao 08.07.1996.godine sa prosečnom ocenom 9,86. Po završetku redovnih, dr Predrag Đurđević je upisao poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u

Dr Marija ŠorakDr Marija Šorak

Diplomirala je 16.07.1997. god. sa prosečnom ocenom 8.51. Stručni ispit za doktora medicine položila u Beogradu 27.07.1998. god. Radila je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu kao naučni istraživač-saradnik u toku