Doctor category: Logoped

Ida BosnićIda Bosnić

Logoped. Osnovne studije je završila 1982. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu, smer logopedija. Od 1984. godine radi u struci u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u

Jasmina MalovićJasmina Malović

Jasmina Malović, master dipl. defektolog-logoped, osnivač je i vlasnik logopedskog kabineta LOGOPRAXIS i u njemu obavlja veliki spektar logopedskih usluga. Kao jedan od najtalentovanijih logopeda mlađe generacije u Srbiji, Jasmina Malović, radno