Doctor category: Maksilofacijalni hirurg

Ass. dr Drago JelovacAss. dr Drago Jelovac

Specijalista maksilofacijalne hirurgije. Odbranio je magistarski rad i doktorsku diserticiju iz oblasti oralnog karcinoma. Završio je specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije. Usavršavao se u Velikoj Britaniji 2016-2017. za mikrovaskularne rekonstrukcije defekata