Doctor category: Medicinska farmakologija

Doc. dr Janko SamardžićDoc. dr Janko Samardžić

Specijalista kliničke farmakologije u Institutu za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju u Beogradu i predavač na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Poslediplomska usavršavanja iz oblasti farmakoepidemiologije i kliničkih ispitivanja završio