Doctor category: Neurolog

Dr Irena GrkićDr Irena Grkić

Specijalista neurologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine, a 2008. je završila specijalizaciju na Klinici za neurologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Od 2009. do danas je

Elka Stefanova

Dr Elka StefanovaDr Elka Stefanova

Dr Elka Stefanova radi na Klinici za neurologiju KCS, na Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja, od 1987g Magistrirala je 1989. godine (magistarska teza “Neurospihološki poremećaji