Doctor category: Neuropsihijatar

Prim. dr Branko VukovićPrim. dr Branko Vuković

Specijalista neuropsihijatrije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1986. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je na istom fakultetu 1994. godine. Uvodno psihoanalitički orijentisano obrazovanje završio je 1997. godine ,

Dr Milan MitićDr Milan Mitić

Neuropsihijatar, psihoanalitčki psihoterapeut. Na Medicinskom Fakultetu u Nišu diplomirao je 1989. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je 1999. godine. U periodu od 2001. do 2005. godine bio na edukaciji iz

Dr Dragan MitrovićDr Dragan Mitrović

Dr med. sci. Dragan Mitrović, neuropsihijatar. Njegova specijalnost su psihički poremećaji kod dece i adolescenata. Smetnje u razvoju, autizam, hiperkinetski poremećaj (AD HD), anksioznost kod dece i mladih, depresija kod

Elka Stefanova

Dr Elka StefanovaDr Elka Stefanova

Dr Elka Stefanova radi na Klinici za neurologiju KCS, na Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja, od 1987g Magistrirala je 1989. godine (magistarska teza “Neurospihološki poremećaji