Doctor category: Novi Pazar

Dr Mervan GusinjacDr Mervan Gusinjac

Rođen je 1985. godine u Novom Pazaru gde stiče osnovno i srednješkolsko obrazovanje, a koje dalje nastavlja 2004. godine na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Nakon diplomiranja 2010. godine, pripravnički staž

Dr Enes MaljevacDr Enes Maljevac

Završio je medicinski fakultet u Sarajevu na kome je diplomirao 1979. Radio dve godine na Opštoj praksi u Domu zdravlja, Novi Pazar a specializaciju iz radiologije završio je u Beogradu