Doctor category: Nutricionista

Đorđe PejićĐorđe Pejić

Nutricionista. Završio je osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu i Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija, smer dijetetičar – nutricionista.Bavi se savetodavnim radom i izradom protokola ishrane za razna