Doctor category: Oralni hirurg

Dr Fedor MarijanskiDr Fedor Marijanski

Dr Fedor Marijanski specijalista oralne hirurgije. Stomatološki fakultet i specijalizaciju završio je u Novom Sadu. Usavršavao se u oblastima implantologije i parodontalne hirurgije u Nemačkoj, Italiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Francuskoj i

Dr spec. Bojan LjubicicDr spec. Bojan Ljubicic

Dr Bojan Ljubicic je specijalista oralne hirurgije. Diplomirao je na Univerzitetu u Novom Sadu – odsek stomatologija, nakon čega započinje stalni rad sa pacijentima u privatnoj praksi. Godine 2015. specijalizirao

Dr Srđan LolinDr Srđan Lolin

Dr Srđan Lolin je specijalista oralne hirurgije. Završio je medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija. Nakon završetka fakulteta, zaposlio se u Domu zdravlja Novi Sad i tu stekao prva

Dr Nada JelačaDr Nada Jelača

Dr Nada Jelača je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija. Specijalizirala je oralnu hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Redovan je učesnik međunarodnih kongresa i simpozijuma iz

Dr Velibor TrgovčićDr Velibor Trgovčić

Dr Velibor Trgovčić specijalista oralne hirurgije. Diplomirao je stomatologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2010. godine. Specijalističke studije iz oblasti Oralna hirurgija sa implantologijom završio je na istom