Doctor category: Otorinolaringolog

Dr Đorđe TomićDr Đorđe Tomić

Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1986.godine. Na istom fakultetu završio je specijalizaciju iz Otorinolaringologije 1994. godine. Završio je Kurs Funkcionalne endoskopske sinus hirurgije na ORL Klinici u Gracu 2005.

Dr Ivan ĐorđevićDr Ivan Đorđević

Završio je Medicinski fakultet 1999. godine. Specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio je 2005. godine. Završio je kurs FESS (funkcionalna endoskopska sinus hirurgija), ORL Klinika Grac 2003. godine, kurs Koblacije, Arthro

Dr Zdravko BokunDr Zdravko Bokun

Otorinolaringolog. Završio je medicinski fakultet u Rijeci 1984. godine a specijalističke studije iz otorinolaringologije 1995. na VMA u Beogradu. Od 1991 do 1995. godine radio je kao specijalizant otorinolaringologije na

Prim. dr med. Marko SentePrim. dr med. Marko Sente

Specijalista otorinolaringologije, supspecijalista audiologije. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio u Novom Sadu 1987. a iz uže specijalizacije, audiologije, 1999. Poliklinika Sente Joa Lajoša 4a,

Dr Dušica NikolićDr Dušica Nikolić

Otorinolaringolog. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991.godine. Specijalizaciju iz otorinolaringologije alergologije završila 2015.godine. Od 1998. je zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,

Dr Nikola MirčetićDr Nikola Mirčetić

Završio je studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je obavio na Insitutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd. Specijalista ORL je

Dr Dejan GaćešaDr Dejan Gaćeša

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je obavio na “Vojno Medicinskoj Akademiji” (VMA) u Beogradu. Nakon specijalizacije 2009. godine završava i subspecijalizaciju iz audiologije/neurootologije na medicinskom

Dr Galina JokovićDr Galina Joković

Dr Galina Joković ORL specijalista i subspecijalista audiolog. Završila je Medicinski fakultet u Beogradu, volontersku specijalizaciju iz otorinolaringologije, subspecijalizaciju iz Audiologije. Stalno zaposlena u ORL centru KBC ”DR.Dragiša Mišović”,specijalista ORL,

Dr Aleksandar DimićDr Aleksandar Dimić

Dr Aleksandar Dimić specijalista otorinolaringologije. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije. Višegodišnje iskustvo stekao je u državnoj i privatnoj praksi. Dr Aleksandar je konsultant

Dr Lili DžilvidžievaDr Lili Džilvidžieva

Godine 1981. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Godine 1991. završila specijalizaciju iz otorinolaringologije.Godine 2015. stekla je zvanje primarijusa. Dr Lili radi u poliklinici Velisavljev u Novom Sadu. Poliklinika