Doctor category: Plastična hirurgija

Dr Milomir GačevićDr Milomir Gačević

Specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije. Godine 1998. je završio specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije. Magistar medicinskih nauka je postao 2005. godine na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. Poseduje preko

Dr Lazar PajevićDr Lazar Pajević

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1995.godine i specijalizaciju plastične i rekonstruktivne hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1998.godine. Uža profesionalna orijetacija dr Lazara

Dr Igor GeorgijevDr Igor Georgijev

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine. Specijalilzaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije je završio na Vojnomedicinskoj akademiji 2004. godine. Usavršavao se u