Doctor category: Promo lekar

Tomoko TanumaTomoko Tanuma

Akupunkturolog, registrovan od strane Ministarstva zdravlja, rada i dobrobiti Japana Moksa terapeut, registrovan od strane Ministarstva zdravlja, rada i dobrobiti Japana Maser terapeut, sertifikovan od strane Wat Po veća za