Doctor category: Psiholog

Prof. Dr Bojana DimitrijevićProf. Dr Bojana Dimitrijević

Specijalista medicinske psihologije. Doktorirala na Univerzitetu u Beogradu na temu „Psihodinamika agresivnosti delinkventnih narkomana“ 2000. godine. Kao specijalista medicinske psihologije radila je više od 25 godina u ustanovama specijalizovane psihijatrijske

Dr Tamara KlikovacDr Tamara Klikovac

Docent dr. sci Tamara D. Klikovac klinički psiholog, sistemski porodični psihoterapeut. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu. Edukovala se na univerzitetima u

Ivana JovanovićIvana Jovanović

Ivana Nedeljković, psiholog specijalizovan za rad sa decom, saradnik je u kabinetu Logopraxis, u kojem obavlja psihološka testiranja i dijagnostiku, kao i psihološka savetovanja. Bogato kliničko iskustvo u radu sa

Ksenija KrbanjevićKsenija Krbanjević

Krbanjević Ksenija, rođena u Beogradu 1978. Završila Šestu beogradsku gimnaziju 1997. Interesovanje za ljudsku psihu počinje još sa upoznavanjem predmeta psihologije u drugom razredu. Naročito radoznalost kako se čovekova ličnost