Doctor category: Pulmolog

Dr Đorđe TaušanDr Đorđe Taušan

Pulmolog. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Specijalizaciju iz Pneumoftiziologije zaršio je na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu 2001. godine. Subspecijalista pulmolog od 2016. godine. Načelnik kliničkog odeljenja

Dr Bojana Matković ŠakićDr Bojana Matković Šakić

Specijalista pulmologije. Završila je osnovne studije i specijalizaciju iz pulmologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Završila Master poslovne ekonomije. Upisala subspecijalizaciju iz alergologije. Načelnik je pulmologije u Opštoj bolnici,

Dr Milan GlumacDr Milan Glumac

Pulmolog. Završio je Medicinski fakultet 1976.godine u Sarajevu, a specijalizaciju iz plućnih bolesti u Kliničkom Centru u Beogradu 1986. Do 2010.godine bio je načelnik Dispanzera za Plućne Bolesti u Apatinu.

Dr Zoran MarkovićDr Zoran Marković

Pulmolog. Medicinski fakultet je završio 1985. godine na Univerzitetu u Novom  Sadu, a specijalizaciju iz pneumoftiziologije 1994 . Od 1988. godine je zaposlen na Institutu za plućne bolesti Vojvodine. Od

Dr Jelena CrnobrnjaDr Jelena Crnobrnja

Pulmolog. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2006. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2014. godine, a godinu dana kasnije i subspecijalistički ispit iz oblasti pulmologije.Zaposlena

Dr Zlatko KalabaDr Zlatko Kalaba

Specijalista pedijatrije-subspecijalista pulmologije. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1997. godine, a specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnom ocenom je položio 1998. godine. Opšta bolnica Atlas Osmana Đikića 3, Beograd

Dr Olivera OstojićDr Olivera Ostojić

Subspecijalista pulmologije. Uža profesionalna orijentacija: dijagnostika, terapija, prevencija respiratornih akutnih i hroničnih bolesti, astme i alergijskih bolesti. Konsultant Atlas bolnice od 2016. godine. Opšta bolnica Atlas Osmana Đikića 3, Beograd tel:

Dr Andrija RudićDr Andrija Rudić

Dr Andrija Rudić lekar specijalista pedijatrije od 1984. godine ipit iz pulomologije položio 1988. godine. Preko trideset godina radnog iskustav u pedijatrijskim bolnicama, deset godina šef otseka intenzivne nege i

pulmo Vladan Simic

Dr Vladan SimićDr Vladan Simić

Primarijus doktor Vladan Simić, specijalista medicine rada i subspecijalista pulmologije. Inače, doktor Simić se u svojim istraživanjima bavi uglavnom onim što je bila tema njegovog subspecijalističkog rada, a to je