Doctor category: Reumatolog

Dr Bojana KneževićDr Bojana Knežević

Specijalista interne medicine, reumatolog. Diplomirala je 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,47. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2009. a subspecijalistički ispit iz reumatologije 2016.

Dr Branislava GlišićDr Branislava Glišić

Prof. dr sc. med. Branislava Glišić specijalista interne med.- subspecijalista reumatologije. Medicinski fakultet završila je u Beogradu, a specijalizaciju iz interne medicine 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Magistrasku

mr sc. med. Milan Ćirkovićmr sc. med. Milan Ćirković

Načelnik Specijalističke poliklinike VMA Centar zdravlja Crna Gora Belmedic pukovnik, mr sc. med. Milan Ćirković,specijalista interne medicine, subspecijalista reumatolog Subspecijalističke studije iz reumatologije, Poslediplomske studije – magisterijum, Specijalizacija interne medicine, Medicinski

Dr Sandra ŽivanovićDr Sandra Živanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Postdiplomske subspecijalističke studije iz oblasti reumatologije je završila sa odličnom ocenom 2006. godine. Po završenoj subspecijalizaciji radila kao reumatolog u specijalističko