Aleksandra Spirić

Dr Aleksandra Spirić vodi stomatološku ordinaciju na Novom Beogradu, kod Arene, od 2017. godine.
Pruža usluge iz sledećih oblasti: bolesti zuba, stomatološka protetika, paradontologija, oralna hirurgija i implantologija, estetska stomatologija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *