Doc. dr sc. med. Toplica Lepić

Specijalista neurologije. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1985. godine. Specijalizaciji iz neurologije zavšio je 1993. godine. Magistarsku tezu odbranio je 1999. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju 2005. na VMA u Beogradu. Zaposlen je na Vojnomedicinskoj akademiji, a od 2005. godine je na poziciji Načelnika 1. Odeljenja Klinike za neurologiju VMA.
Docent je na predmetu Neurologija na Vojnomedicinskoj akademiji. Član je Neurološke sekcije SLD, EFNS- Evropske federacije neuroloških društava, WWS – Svetskog udruženja neurologa I EDNCH – Evropskog udruženja za neurosonologiju.

Poliklinika InterTim

Svetog Save 41, Beograd

Postavi pitanje (biće objavljeno na ovoj stranici)

Related Post