Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Aleksandar Ćirić

Diplomirao je na stomatološkom odseku medicinskog fakulteta u Nišu, 2000 godine. Tokom studiranja bio je Predsednik centra za naučno-istraživački rad studenata na stomatološkom odseku i potpredsednik na medicinskom fakultetu od 1993. do 1998.godine .Po završenom stažu 2001.godine zapošljava se u stomatološkoj službi Doma zdravlja Pirot. Godine 2004. upisuje Magistarske studije na medicinskom fakultetu, odsek stomatologija u Nišu, iz oblasti oralne hirurgije. Specijalizaciju iz Oralne hirurgije završava 2008.godine na klinici za stomatologiju u Nišu. Član je sekcije oralnih hirurga i implantologa Srbije.

Radi u ordinaciji u Pirotu.