Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Ana Rakočević

Dr Ana Rakočević je rođena 1982. godine, u Beogradu.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.Jednogodišnji pripravnički staž završila je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a. U Domu zdravlja Mladenovac radila je kao stomatolog tokom 2010. i 2011. godine, a narednih godina posvetila se radu u privatnoj praksi.

Dr Rakočević se usavršavala na kursevima iz oblasti estetske i konzervativne stomatologije, prateći najsavremenije trendove moderne stomatološke prakse.

 

Stomatolog Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *