Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Elka Stefanova

elka stefanova

Dr Elka Stefanova radi na Klinici za neurologiju KCS, na Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja, od 1987g Magistrirala je 1989. godine (magistarska teza “Neurospihološki poremećaji u dece sa kongenitalnim hipotiroidizmom) i doktorirala 1995. godine (Doktorska teza “Proceduralno i deklarativno pamćenje u Parkinsonovoj bolesti i amnestičkom sindromu”) na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završila je specijalizaciju neuropsihijatrije. Od 1997 godine do 2004. je obavljala akademske poslove u zvanju asistenta na katedri za neurologiju, 2004. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2010. u zvanje profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor ili koautor je u više od 200 stručnih radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, nacionalnim i medjunarodnim stručnim sastancima.

Posebno proučava: Demencije, Alzheimerova bolest, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i atipični parkinsonizam i druge neurodegenerativne bolesti, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima.

Dr Elka Stefanova je član Srpsko Lekarsko Društva kao i Evropske Federacije Neuroloških Društava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *