Dr Elka Stefanova

Elka Stefanova

Dr Elka Stefanova radi na Klinici za neurologiju KCS, na Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja, od 1987g Magistrirala je 1989. godine (magistarska teza “Neurospihološki poremećaji u dece sa kongenitalnim hipotiroidizmom) i doktorirala 1995. godine (Doktorska teza “Proceduralno i deklarativno pamćenje u Parkinsonovoj bolesti i amnestičkom sindromu”) na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završila je specijalizaciju neuropsihijatrije. Od 1997 godine do 2004. je obavljala akademske poslove u zvanju asistenta na katedri za neurologiju, 2004. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2010. u zvanje profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor ili koautor je u više od 200 stručnih radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, nacionalnim i medjunarodnim stručnim sastancima.

Posebno proučava: Demencije, Alzheimerova bolest, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i atipični parkinsonizam i druge neurodegenerativne bolesti, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima.

Dr Elka Stefanova je član Srpsko Lekarsko Društva kao i Evropske Federacije Neuroloških Društava.

(foto: „Medija centar Beograd“ )

 1,646 pregleda stranice,  4 danas

Related Post