Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Ivana Kuprešanin

Specijalista interne medicine i osnivač specijalističke internističke ordinacije KARDIOTONUS, rođena je 1953. godine u Herceg Novom.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976 godine da bi nakon diplomiranja od 1978. godine bila zaposlena u Institutu za kardiovaskularne bolesti, kao internista na odeljenju vaskularne hirurgije, Dedinje, Beograd, zaključno sa 2013 godinom kada odlazi u penziju.

Doktor nauka je od 1995, kada je odbranila doktorsku disertacija na temu “Transezofagealna ehokardiografija kod pacijenata sa cerebrovaskularnom insuficijencijom”. Autorje i koautor velikog broja radova, izdatih u domaćoj i stranoj stručnoj publikaciji. Koautor poglavlja u dva udžbenika za medicinare, „Preoperativna priprema pacijenata za vaskularnu hirurgiju“.

 

Internista Beograd

medicinska sestra srednja skola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *