Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Jovana Stojković

Dr Jovana Stojković je rođena 1981. godine u Negotinu. U svom rodnom gradu je završila osnovnu školu i staru gimnaziju kao nosilac Vukove diplome. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz psihijatrije je položila sa najvišom ocenom. Završila je 3 godine ličnog rada analitičke psihologije Karla Gustava Junga. Deset godina radi u psihijatrijskoj ustanovi. Živi i radi u Beogradu.