Dr Enes Maljevac

Završio je medicinski fakultet u Sarajevu na kome je diplomirao 1979. Radio dve godine na Opštoj praksi u Domu zdravlja, Novi Pazar a specializaciju iz radiologije završio je u Beogradu na Vojno-medicinskoj akademiji 1987. godine. Radio je u Sandžaku i uveo niz noviteta u matičnu ustanovu. Bavio se dopunskim radom u susednim gradovima – Sjenici i Tutinu. Za potrebe Doma zdravlja je nabavio prvi ulrazvučni aparat SSA – TOSHIBA 38D i postao prvi ultrasoničar u Sandžaku. Napustio državnu službu 1992. godine od kada se bavi samo privatnom praksom iz oblasti opšte medicine i radiologije.

Ordinacija EHO-MC

Kontakt mejl   enes.maljevac@gmail.com