Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr med. Aleksandar Aleksić

Potpukovnik dr med. Aleksandar Aleksić, specijalista medicine rada. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1997. godine. Specijalizaciju iz medicine rada završio je 2006. godine u VMA.

Načelnik SnSl 250 rbr V i PVO od 1999. do 2003. godine. Načelnik Dispanzera za profesionalne bolesti IMR bio od 2007. do 2012. godine. Od 2012. godine je načelnik odeljenja za kontrolu radne okoline.