Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Milan Mileusnić

dr Milan Mileusnić

Dr Milan Mileusnić je rođen u Senti, medicinski fakultet završio u Novom Sadu.

Radio je u službi za Hitnu medicinsku pomoć  Zdravstvenog centra u Senti, bio je lekar lokalnih košarkaških timova, u Srednjoj medicinskoj školi, u Zavodu za rehabilitaciju „Banja Kanjiža’’.

Direktor je klinike za rehabilitaciju U Harareu, Zimbabve.
Osnivač je i direktor Specijalističke ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Sport Medical Alliance“, Beograd.

Dr Milan Mileusnić na TV Pink

Kontakt:
011 357 31 43
info@sportmedicalalliance.com

fizikalna medicina