Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Milosav Tomović

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1996. Godine, a specijalizaciju iz Interne Medicine sa odličnim uspehom  2001. godine.

Radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje na odeljenju elektrofiziologije, kao šef službe za elektrostimulaciju.

Aktivno poznavanje neinvazivne i invazivne dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja : ehokardiogram, ergometrija, 24h EKG holter monitoring, 24h holter monitoring krvnog pritiska, kateterizacija i angiografija krvnih sudova srca – koronarografija, elektrofziološko ispitivanje sa radiofrekventnom ablacijom različitih poremećaja srčanog ritma, ugradnja veštačkih vodiča srčanog ritma, pejsmejkera, srčane resinhronizacione terapije i kardioverter defibrilatora sa programiranjem i telemetrijskim praćenjem.

 

Kardiolog Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *