Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Mirjana Bogić

Preglede pacijenata sa bilo kojom  vrstom alergije: alergijska  kijavica, astma, koprivnjača, alergija na hranu, alergija na lekove kao i  pacijenata koji imaju vaskulitis, lupus, Wegener- ovu granulomatozu.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  1. – Položila ispit iz uže specijalizacije iz alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  2. – Odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti alergologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  3. – Odbranila magistarski ispit iz oblasti imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  4. – Specijalistički ispit iz interne medicine položila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno mesto:

2005. – Bel Medic ordinacija

1994. – Direktor Klinike za alergologiju i imunologiju KCS