Dr Petar Sokolović

Diplomirao je na stomatološkom odseku Medicinskog fakulteta u Nišu 2011. godine. Posle obavljenog jednogodišnjeg staža u Domu zdravlja Pirot i polaganja državnog stručnog ispita samostalno pokreće stomatološku ordinaciju koja od juna 2018. godine postaje deo Laser Implant Centra Ćirić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *