Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr Sandra Živanović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Postdiplomske subspecijalističke studije iz oblasti reumatologije je završila sa odličnom ocenom 2006. godine. Po završenoj subspecijalizaciji radila kao reumatolog u specijalističko konsultativnoj službi Doma zdravlja Kragujevac do septembra 2015. godine, kada otvara privatnu Specijalističku ordinaciju Živanović.

Docent Univerziteta u Kragujevcu, vanredni profesor Univerziteta u Kragujevcu. Član saveta Univerziteta u Kragujevcu od 2012.godine. Predavač u akreditovanim programima kontinuirane medicinske edukacije na osnovu više odluka Zdravstvenog saveta Republike Srbije iz 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine. Predavač  Opšte medicine i Gerontologije lekarima na specijalizaciji opšte medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu od 2009. godine.  Zvanje naučnog saradnika u oblasti medicinskih nauka joj je dodeljeno 2012. godine na Fakultetu Medicinskih nauka u Kragujevcu.

 

Reumatolog Kragujevac

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *