Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr sc. med. Aleksandra Milovančev

Kardiolog. Medicinski fakultet je završila u Novom Sadu 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Ehokardiografska procena funkcije miokarda leve komorekod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća“ odbranila je 2014. godine. Specijaliste interne medicine je od 2017. godine. Ispit iz uže specijalizacije iz kardiologije položila je 2018. godine. Od 2017. godine je u stalnom radnom odnosu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, u Službi urgentne kardiologije na odeljenju Hitnog prijema i trijaže. Autor je i koautor više naučno istraživačkih radova. Član je evropskog udruženja kardiologa.

Poliklinika Dr Brana Kovačević

Mičurinova 28, Novi Sad

tel: 021 510 555

office@poliklinika-branakovacevic.rs

srednja medicinska Novi Sad