Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dr sc med. Radoslav Perunović

Zavšio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981. godine. Poslediplomske studije iz oblasti digestivnog sistema je završio 1995. godine na istom fakultetu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije je završio 1990. godine. Na medicinskom fakultetu u Beogradu je završio i doktorske studije 2006. godine. Radio je kao Načelnik odeljenja za endokrinu hirurgiju u KBC Dr Dragiša Mišović – Dedinje do 1997. godine, kada postaje Načelnik centra za endoskopsku hirurgiju do 2000. godine. Radio je i kao Načelnik klinike za endoskopsku hirurgiju do 2002. godine. Trenutno je na mestu Načelnika drugog stacionarnog odeljenja klinike za hirurgiju u KBC Dr Dragiša Mišović – Dedinje.

KBC Dragiša Mišović – Dedinje