Menu
X
Profil lekara
  
141 Pregleda stranice

Dr Bošković je završila studije medicine za nepunih pet godina sa prosečnom ocenom preko 9 na Medicinskom fakultetu u Beogradu zbog čega je nagrađena od strane Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju kardiologije završila je sa odličnim uspehom u Beogradu.

Radila je na internom odeljenju bolnice u Čačku, Domu zdravlja i Medicini rada Zdravstvenog centra u Čačku. Od 1991. radi samo privatno u svojoj ordinaciji.

Svoje radove dr Bošković je prezentovala na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu  od kojih se izdvajaju kongresi u Plzenu, Veneciji, Hagu, Firenci, Beogradu i Zagrebu. Redovno  prati dostignuća savremene kardiologije prisustvom na naučnim skupovima i nabavkom najsavremenije opreme za svoju ordinaciju.

Kvalifikacije
  • Ordinacija/Ustanova
  • Obrazovanje
  • Residency
  • Jezik (Languages)
Specijalnosti
image

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana