Dr Snežana Jovanović

Rođena je 1955. god u Beogradu. Studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.75.

Specijalizaciju iz interne medicine je završila 1988. god i od tada  radi u Internoj klinici KC Kragujevac na Odeljenju za reumatologiju. Trenutno je na poziciji direktora Centra za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju KC Kragujevac.

Član je  Srpskog lekarskog društva(SLD) i Udruženja reumatologa Srbije (URES).

 

Reumatolog Kragujevac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *