Prim. dr sci. med. Momčilo Pavlović

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije je položio na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu 1995. Magistrirao je 2004. na Medicinskom fakultetu u Beogradu (oblast digestivnog sistema), a užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na istom fakultetu je završio 2006. godine. Titulu primarijusa je stekao 2009. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao je Second Eastern European workshop for Pediatric Hepatology in Visegrad Hungary 2008. godine i Gastroenterology Summer School ESPHGAN Budva 2011. godine. U okviru razmene boravio je na usavršavanju u Kindermedizinisches Zentrum Liestal u Švajcarskoj. Na seminarima Pedijatrijske škole Srbije je bio predavač po pozivu iz oblasti gastroenterologije. Aktivno je učestvovao i bio predavač na više domaćih, evropskih i svetskih kongresa. Takođe je dobitnik International Healthcare Aword-2016 od strane International Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatobiliary, Transplant and Nutrition (SPGHTN), koja mu je dodeljena na kongresu PGHTNCON-2016 u Jaipuru (Indija), visokog priznanja koje se dodeljuje dečjim gastroenterolozima, nutricionistima i dečjim hirurzima iz celog sveta za izuzetan doprinos u medicinskom polju.
Radio je u Školskom dispanzeru i Dečjem odeljenju Opšte bolnice Subotica. Od 2003. do 2012. godine je obavljao dužnost načelnika Dečjeg odeljenja. Sada radi u privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji.

Pedijatrijska ordinacija Dr Pavlović

Prvomajska 20, Subotica

tel: 024 555 250, 065 9555 250

ordinacija@drpavlovic.rs

Postavi pitanje (biće objavljeno na ovoj stranici)

Related Post

Simptomi gripaSimptomi gripa

832 Pregleda stranice Virus gripa napada respiratorni trakt, te se prenosi od osobe do osobe putem kapljica pljuvačke izbačenih usled kašljanja i uzrokujući sledeće simptome:  49,904 pregleda stranice,  28 danas